Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Vakaumusten tasa-arvo VATA ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää katsomusvapautta ja vakaumusten tasa-arvoa Suomessa. Tavoitteena on saada kaikki lain ja hyvien tapojen mukaiset katsomukset ja vakaumukset tasa-arvoiseksi kaikessa lainsäädännössä ja toiminnassa. Yhdistyksen tavoitteena on yhteiskunta, jossa valtio ei ota mitään virallista kantaa katsomuksiin eikä anna millekään katsomusryhmälle tai aatteelle erityisoikeuksia.

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys ylläpitää ja kehittää internet-sivustoja, tekee valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä, tuo esille katsomusryhmien oikeudellisia ongelmia järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja kokouksia sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä puolustaa vähemmistöryhmiä heihin kohdistuvia katsomusvapauden loukkauksia vastaan muun muassa tekemällä aloitteita eri viranomaisille.

Yhdistyksen säännöt löytyvät kokonaisuudessaan
täältä.

Yhdistyksen projektit

VATA toimii taustajärjestönä projekteille, jotka edistävät yhdistyksen tavotteita. Projektit toimivat itsenäisesti, ja niillä on itsenäinen tiedottamisoikeus. Ne ovat kuitenkin VATAn valvonnassa.

Hallituksen jäsenet

VATAn hallituksen jäsenet (2024) ovat:

  • Petri Karisma (puheenjohtaja)
  • Kirsi Koskenkorva
  • Timo Rantala
  • Kaj Torrkulla