Etusivu

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n tavoitteena on edistää vakaumusten tasa-arvoa. Vakaumusten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että laki kohtelee kaikkia katsomuksia ja aatteita samalla tavalla. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Tarkempaa tietoa yhdistyksestä löytyy täältä.

Mitä on vakaumusten tasa-arvo?

Vakaumusten tasa-arvo on keskeisin käsite yhdistyksemme tavoitteissa. Se tarkoittaa sitä, että lain pitäisi kohdella kaikkia katsomuksia ja aatteita samalla tavalla.

Vakaumusten tasa-arvolla tarkoitetaan, että lainsäädännön ei pidä suosia tiettyjä aatteita, ideologioita tai vakaumuksia toisten kustannuksella. Esimerkki aatteesta, ideologiasta tai vakaumuksesta voi olla tietyn poliittisen puoleen kannatus, tietyn uskonnon harjoittaminen, elämäntapa tai filosofia, tai muu vastaava. Vakaumusten tasa-arvo ei väitä, että vakaumukset olisivat
samanarvoisia tai niiden pitäisi olla samanarvoisia yksityishenkilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta. Vakaumusten tasa-arvo ei ota kantaa siihen mitkä vakaumukset ovat oikeassa tai väärässä. VATA ei pyri luomaan uudenlaista etiikkaa.

Keskeinen periaate vakaumusten tasa-arvolle on riippumattomuus viiteryhmästä ja organisaatiosta.

Esimerkiksi veronkanto-oikeutta ei voida perustella rekisteröityneelle uskonnolliselle yhdyskunnalle, ellei sitä suoda kaikille yhdistyksille samalla periaatteella. Toisaalta asia voidaan ajatella niin, että jos verotus ei kuulu yhdistyksille, ei se kuulu myöskään millekään rekisteröityneelle uskonnolliselle yhdyskunnalle.

Toinen keskeinen periaate vakaumusten tasa-arvolle on se, että mihinkään asiaan uskominen ei luo henkilölle tai organisaatiolle oikeuksia, mutta ei myöskään vähennä niitä. Vakaumusten tasa-arvon rikkominen voi häiritä ihmisten oikeustajua ja kokemusta yhdenvertaisuudesta lain edessä. Erityisesti pienten vähemmistöjen erityisoikeudet voivat olla tällaisia.

Esimerkiksi Jehovan todistajien vakaumus kieltäytyä asepalveluksesta ei pitäisi olla syy vapauttaa heidät siitä velvollisuudesta. Tätä voidaan verrata siihen, että ketään ei vapauteta verovelvollisuudesta vakaumuksen perusteella. Mahdollinen peruste asepalveluksesta vapauttamisesta voi kuitenkin tulla muista syistä. Esimerkiksi fyysinen vamma voi olla käytännöllinen, mutta ei vakaumuksellinen syy, vapautukselle.

Vakaumuksen tasa-arvon juuret ovat yhdenvertaisuuden käsitteessä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ei luo periaatteellisia esteitä kenellekään tai millekään ryhmälle tavoitella omia päämääriään. Sisäministeriö tiivistää yhdenvertaisuuslain seuraavasti:

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lisää aiheesta löytyy esimerkiksi seuraavista lähteistä:

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry luo periaatteensa tapauskohtaisesti esille tulevien epäkohtien kautta, aivan kuten Suomen laki ja oikeuskäytäntö joutuu viimekädessä tekemään.