Media

Valtionkirkon on noudatettava valtion normeja, tai erottava valtiosta

Tiedote 21.10.2010

”Suomen valtio ei voi uskoa julkisia tehtäviä kirkkokunnalle, jonka oppi on ristiriidassa ihmisoikeusajattelun kanssa”, totesi professori Martin Scheinin kirjassa Synti vai siunaus – homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Evankelisluterilainen valtionkirkko ei suostu siunaamaan
samaa sukupuolta olevien parisuhteita, joten kirkon ihmisoikeuskäsitys on ristiriidassa Suomen valtion ihmisoikeusajattelun ja voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Suomen valtio ei voi jatkaa tässä kaksinaismoralistisessa tilanteessa, jossa se toisaalta pyrkii saattamaan kaikki kansalaiset tasa-arvoiseksi ja samalla tukee runsaalla kädellä kirkkokuntaa, joka syrjii yhden vähemmistön oikeuksia.

”Pääministeri Mari Kiviniemi sanoi alkuviikosta, että uskontoa ja politiikkaa ei tulisi sotkea keskenään. Suomessa uskonto ja politiikka on täysin naimisissa keskenään. Kirkkolaki säädetään eduskunnassa, perustuslaissa on oma pykälä evankelisluterilaiselle kirkolle, lakien
mukaan kirkko on julkisyhteisö, siinä kuin kuntakin. Pääministerin neuvoa noudattaen olisi vihdoin viimein aika Suomessakin irrottaa uskonto politiikasta”, toteaa Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n
puheenjohtaja Petri Karisma.

”Kirkon asenne valtiota kohtaan on yksipuolinen. Otetaan rahat ja asema, mutta hylätään valtion velvoittama tasavertaisuusperiaate kansalaisten suhteen. Palvelus palveluksesta -periaatteen mukaisesti kirkon pitäisi hyväksyä valtion ihmisoikeusvelvoitteet.”, pohtii Petri Karisma.
”Valtionkirkon on noudatettava valtion normeja. Muussa tapauksessa kirkon ja valtion suhde ei ole tasapuolinen. Valtionkirkon erityisasema laissa pitäisi purkaa, jolloin kirkko voisi myös päättää vapaasti vihkimiskäytännöistään.” jatkaa Karisma.

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n tavoitteena on edistää vakaumusten tasa-arvoa. Vakaumusten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että laki kohtelee kaikkia katsomuksia ja aatteita samalla tavalla. VATA on myös
eroakirkosta.fi-palvelun ja et-opetus.fi projektin taustayhteisö: http://vata.fi

Lisätietoja:

Petri Karisma
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
Puheenjohtaja
040-748 9532

Heikki Orsila
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
Hallituksen jäsen
040-732 5989

VATA ja Pakanaverkko: Tasa-arvo edellyttää muutosta vihkimisoikeuksiin

Tiedote 27.7.2010

Nykyinen avioliittolaki pitää vihkimisoikeuden ainoastaan rekisteröityneillä uskonnollisilla yhdyskunnilla ja maistraateilla. Laki ei ota huomioon muita aatteellisia yhdistyksiä, rekisteröimättömiä uskonnollisia yhteisöjä eikä juhlapuhujapalveluyrityksiä.

Lain epätasa-arvoisuus voitaisiin korjata joko laajentamalla vihkimisoikeuksia tai siirtämällä koko prosessi maistraateille. Pakanaverkon ja VATA:n näkökulmasta kumpikin vaihtoehto korjaisi epätasa-arvoisen tilanteen, mutta ensimmäinen on käytännössä helpommin toteutettavissa kuin jälkimmäinen.

Ensimmäinen malli säilyttäisi nykyisten rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien aseman ennallaan. Vihkimisoikeuslupa tulisi haettavaksi myös muille yhteisöille tai yksittäisille henkilöille, mahdollisesti erityisen vihkijäntutkinnon suorittamisen jälkeen. Lupa on jo nykyisellään henkilökohtainen, joten lakimuutos ei olisi suuri. Vihkimisoikeuksien laajentaminen vähentäisi maistraattien työtä sekä mahdollistaisi kaikkien aatteellisten yhdistysten ja juhlapuhujapalvelujen tasa-arvoisen aseman.

Myös piispa Eero Huovisen ehdottama malli (HS 26.7.), jossa vain maistraatti hoitaa vihkimiset, parantaisi lain yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä uskonnolliset yhteisöt joutuvat suorittamaan viranomaisille kuuluvia tehtäviä. Juridisen ja hengellisen vihkimyksen täydellinen erottaminen kuitenkin lisäisi maistraattien työtä huomattavasti.

”Vakaumuksien tasa-arvon kannalta on tärkeätä, että esimerkiksi uskonnottomat voisivat suorittaa vihkimisiä kuten uskonnolliset yhteisöt”, toteaa Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n tiedottaja Heikki Orsila.

”Pakanauskonnoilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta suorittaa lainvoimaista vihkimistä, eikä maistraatin työntekijöiden voi edellyttää johtavan itselleen vieraan uskonnon seremonioita”, summaa tilanteen Pakanaverkko ry:n tiedottaja Tiina Malinen.

Pakanaverkko ry

Pakanaverkko (http://www.pakanaverkko.fi) on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on lisätä suomalaisten pakanoiden yhteistyötä ja tarjota puolueetonta tietoa pakanauskonnoista sekä yksityishenkilöille että medialle. Yhdistys pyrkii edistämään todellisen uskonnonvapauden toteutumista ja saattamaan pakanauskonnot kristinuskon kanssa tasavertaiseen asemaan maassamme.

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry

Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n (http://vata.fi) tavoitteena on edistää näkemystä, että laki kohtelee kaikkia katsomuksia ja aatteita samalla tavalla. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Lisätietoja

Heikki Orsila
Vakaumusten tasa-arvo VATA ry, tiedottaja
040 7325 989
info@vata.fi

Tiina Malinen
Pakanaverkko ry, tiedottaja
044 200 6586
tiedotus@pakanaverkko.fi